FITS (Metoda Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz)

Metoda Funkcjonalnej Indywidualnej Terapii Skolioz (FITS) to kompleksowa technika diagnostyki oraz terapii dzieci ze skoliozą, wadą postawy czy chorobą Scheuermanna. FITS pozwala na holistyczne podejście do pacjenta: terapia rozpoczyna się leczeniem dysbalansu mięśniowo-powięziowego w celu stworzenia idealnych warunków do wykonania wzorca korekcyjnego i przede wszystkim osiągnięcia autokorekcji ciała przez pacjenta.

Metoda FITS to 3 główne filary: 1) Badanie i uświadomienie pacjentowi o istniejącej deformacji kręgosłupa, tułowia czy stóp oraz wskazanie właściwego kierunku korekcji; 2) Przygotowanie do korekcji: poprawa koordynacji nerwowo – mięśniowej, relaksacja struktur mięśniowo-powięziowych które organiczają możliwość trójpłaszczyznowego ruchu korekcyjnego, poprawa stabilizacji dolnego tułowia, torowanie i nauka prawidłowego oddechu 3D w pozycjach funkcjonalnych; 3) Trójpłaszczyznowa korekcja: budowanie i utrwalanie korekcyjnych wzorców ruchowych;

Metoda FITS jako jedna z 7 metod na świecie uzyskała rekomendację Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment – SOSORT co przemawia nad jej kompleksowością oraz bezpieczeństwem pracy dla pacjenta.

Call Now Button
T
Centrum Rehabilitacji Eskulap