Kinetic Control i Performance Stability

Metoda Kinetic Control i Performance Stability bazuje na koncepcji dynamicznej stabilności i równowagi mięśniowej. W ramach tej koncepcji przyjmuje się, że system ruchu jest źródłem dysfunkcji i symptomów z nim związanych.

W ramach tej metody, terapeuta dokonuje klasyfikacji systemu mięśni wraz z typowymi wzorcami dysfunkcji zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym systemie. Głównym problemem branym pod uwagę podczas pracy tą metodą jest tzw. niestabilność ruchu oraz utrata kontroli nad zakresem ruchu. Te dwie cechy są zazwyczaj źródłem bólu i dysfunkcji. Wskazówki opracowane przez twórców metody pozwalają na redukcję niepożądanych efektów poprzez kontrolę motoryczną lub trening oparty na wzmacnianiu mięśni – wszystko po to, aby pacjent odzyskał pełną funkcję ruchu oraz kontrolę nad nim.

Metoda należy do grupy procesów terapeutycznych opartych na badaniach naukowych (evidence-based). Jest stosowana przede wszystkim w prewencji urazów sportowych i leczeniu dysfunkcji narządu ruchu.

Call Now Button
T
Centrum Rehabilitacji Eskulap