Diers Formetric 4D

Analiza kręgosłupa 4D

Pacjentom naszego centrum rehabilitacji zapewniamy możliwość skorzystania z trójwymiarowej analizy kręgosłupa 4D przy użyciu sprzętu Diers. To nieinwazyjna metoda pomiaru kręgów oraz poszczególnych odcinków tej części szkieletu przy użyciu metody światło-optycznej. Wyniki badań wyświetlają się w formie cyfrowej na monitorze zaraz po przeprowadzeniu analizy.

Urządzenie do trójwymiarowego badania składa się z dwóch głównych części. Pierwsza z nich to cyfrowa kamera wideo, a druga to projektor. Sprzęt emituje wiązki pomiarowe i kieruje je na kręgosłup pacjenta. Tak zebrane dane są od razu przekazywane do komputera, a specjalny program tworzy cyfrową mapę wskazanego fragmentu ciała. Uzyskane pomiary mogą posłużyć w dalszym etapie do diagnozy problemu oraz wskazać właściwy sposób postępowania w przypadku dolegliwości. Z trójwymiarowej analizy kręgosłupa mogą korzystać także kobiety w ciąży.

Urządzenie 4D Diers umożliwia również zbadanie postawy oraz wykonanie statycznej i dynamicznej analizy stóp oraz chodu.

Call Now Button
T
Centrum Rehabilitacji Eskulap